Entrevista amb Virginia Vinuesa, doctora en Filologia Anglesa i experta en docència bilingüe

“Ensenyar en més d’una llengua garanteix un alt nivell de competència educativa”

Entrevista amb Virginia Vinuesa, doctora en Filologia Anglesa i experta en docència bilingüe. Amb més de 25 anys dedicats al món de l’ensenyament, Virginia Vinuesa ha desenvolupat la seua labor professional en tots els nivells educatius des d’infantil fins a la universitat. A més és experta en la formació AICOLE, un mètode d’ensenyament basat en llengües no maternes.

P: Què és el mètode AICOLE?

R: Aquest enfocament fa referència a situacions en les quals s’ensenyen àrees o assignatures a través d’una llengua que no és la llengua materna dels alumnes. Açò es fa amb un doble objectiu: l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge de la llengua fique simultàniament.

P: Quan i per què sorgeix aquest mètode?

R: Aquest enfocament metodològic sorgeix a Europa en els anys 90 davant la necessitat constatada per la unió Europea de millorar el nivell lingüístic en llengües estrangeres dels ciutadans dels estats membres. Calia cercar noves perspectives per a l’ensenyament d’idiomes, tenint en compte que tots els mètodes i enfocaments utilitzats al llarg de la història no han proporcionat els resultats esperats. A partir de llavors es comença a utilitzar àmpliament en molts països europeus com Dinamarca, Grècia, Portugal, Luxemburg o Espanya i s’implanta en programes bilingües. Ací s’ha estès a totes les Comunitats Autònomes.

P: Quins beneficis té aquest mètode?

R: Aquest enfocament aporta nombrosos beneficis ja que, a diferència d’uns altres, l’alumne, des d’un principi, posa en pràctica el que aprèn mentre ho aprèn. No està basat en la gramàtica, desenvolupa els aspectes cognitius en els alumnes, promou la interacció, la motivació, l’alumne “aprèn fent”. L’enfocament AICOLE no solament promou i millora la competència lingüística dels alumnes, sinó que també exerceix una gran influència en “com pensem”.

P: Per què creu que pot ser interessant la seua ponència?

R: L’objecte de la meua ponència és fer que els aspectes fonamentals d’aquest enfocament siguen el més entes possible per als assistents ja que la simple lectura d’articles no és suficient per a entendre en què consisteix. Intent que les meues ponències siguen molt pràctiques i interactives i els alumnes han de posar en pràctica, en la mesura del possible, alguns dels aspectes que tractaré.

P: Per què creu que és encertat realitzar aquest tipus de sessions als professionals del camp de l’educació?

R: Els futurs professors necessiten accedir a la millor formació possible ja que l’exercici de la seua professió els va a exigir no solament capacitats i habilitats sinó també un profund coneixement de les matèries, dels procediments, dels processos, de les metodologies, etc. Aquest tipus de sessions els permet combinar la teoria amb un enfocament pràctic que els pot resultar de gran utilitat.

P: Més enllà de la ponència i parlant sobre la seua experiència pròpia. Per què s’ha d’ensenyar en més d’una llengua?

R: Són molts els estudis i recerques realitzats en el camp del bilingüisme que posen de manifest els avantatges que suposa l’aprendre dues llengües, no solament a nivell cognitiu, sinó també a nivell lingüístic, cultural i social. La neurociencia ha demostrat que les persones que parlen més d’una llengua utilitzen més parts del cervell i són capaços de dur a terme diverses tasques millor que aquelles que solament parlen una llengua. Estudiar una altra llengua obri la ment, estimula l’agilitat intel·lectual i amplia els horitzons culturals de les persones. I ensenyar en més d’una llengua garanteix, si es fa correctament, un alt nivell de competència comunicativa, és a dir, que els alumnes que estudien en programes bilingües dominen l’idioma que utilitzen per a aprendre.

P: Tenim els centres espanyols un deure pendent en aquest tema? Per què?

R: Els espanyols no estem molt bé posicionats pel que fa a parlar idiomes. És cert que es comença a notar una millora en les noves generacions però no cal oblidar que l’adquisició d’una segona llengua és un procés llarg i dificil. Potser les metodologies utilitzades fins ara per a l’ensenyament de llengües estrangeres no han sigut molt apropiades. Hem de dirigir els nostres esforços com a docents a proporcionar una pràctica real en l’aula, utilitzar totes les eines que tenim al nostre abast i no centrar-nos única i exclusivament en el llibre de text. Igual que convertir-se en un bon pianista exigeix hores i hores de pràctica, açò mateix hem de fer amb els idiomes, però per descomptat l’aprenent ha de posar molt de la seua part.

Sobre les sessions amb experts

La Universitat Cardenal Herrera CEU i Unimel Educació estan realitzant dins del Màster en Docència Bilingüe una sèrie de sessions al llarg de tot el curs acadèmic per a portar a València als millors experts nacionals i internacional en el camp de l’educació.

Dissabte que ve 4 de febrer al matí estaran en el Palau de Colomina l’experta en el camp de l’educació bilingüe Virginia Vinuesa així com Javier Villoria, Vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat de Granada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *