Els col·legis privats, millors professors segons l’informe sobre qualitat docent i competències en els alumnes

L’informe: “La qualitat del professorat en l’adquisició de competències dels alumnes”, ho deixa clar. Els professors més preparats es troben en les escoles privades. Aquesta és la taxativa conclusió de l’anàlisi realitzada pels economistes i professors de la Universitat de Barcelona Jorge Calero i J. Oriol Escardíbul, basat en l’informe PIRLS 2011 de progrés de la comprensió lectora que elabora l’Associació Internacional per al Rendiment Educatiu.

I aquesta millor formació del docent té unes conseqüències evidents. Els alumnes en centres privats obtenen una qualificació superior en 18 punts (525) als escolaritzats en centres públics (507). L’estudi ha puntuat la relació entre la formació del professorat i els nivells acadèmics dels alumnes, i ha posat dades matemàtiques a l’evident, la correspondència entre la qualitat docent i els millors resultats dels estudiants.

Així, el guany que suposa per a un alumne tenir un professor d’elevada qualitat és de 29,77 punts en l’escala de PIRLS, pel que fa a tenir un professor de reduïda qualitat, situat en el percentil 25.

L’estudi identifica algunes característiques del professorat que incideixen sobre la seua qualitat. La formació contínua i un àmbit d’estudi específic -en aquest cas relacionat amb la comprensió lectora-, així com els anys d’experiència com a docent, són factors associats positivament amb la qualitat. Aquestes característiques són percentualment superiors en els centres privats que en els públics.

El resultat d’aquest informe és taxatiu. Els millors professors es troben en les escoles privades, i com a conseqüència els seus alumnes obtens millors resultats acadèmics, tal com demostren edició després d’edició els diferents informes educatius internacionals, com l’esmentat PIRLS i PISA.

En gran manera, que els centres privats tinguen entre el seu cos docent a professionals preparats i amb vocació d’ensenyament es deu al fet que aquests col·legis realitzen un gran procés de selecció, valorant qualitats personals i aptituds professionals dels professors, situació que en el sistema públic no ocorre.

I és que la vocació, la selecció, avaluació, formació contínua del docent i el respecte a la seua autoritat en l’aula influeixen directament en els millors resultats dels alumnes. Els col·legis privats ho tenen clar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *