Els alumnes més desfavorits haurien de tenir als millors professors

De mitjana, un mal professor redueix en un 6% l’adquisició de competències lectores d’un estudiant de primària.

A més, les variacions en la qualitat del professorat afecten més als alumnes que pertanyen a famílies amb recursos socioeconòmics baixos que a la resta i, actualment, els bons professors estan sobrerrepresentats en els centres privats.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’estudi “La qualitat del professorat en l’adquisició de competències dels alumnes“, sobre els efectes que la qualitat del professorat té en l’aprenentatge dels alumnes. El treball, publicat per la Fundació Ramón Areces i la Fundació Europea Societat i Educació, ha sigut elaborat pels professors de la Facultat d’Economia i Empresa i directors del Programa de recerca de capital humà del IEB, Jorge Calero i Oriol Escardíbul, Experts en Economia de l’Educació.

L’estudi de Calero i Escardíbul analitza en quins centres treballen els millors docents i conclou que els bons professors estan sobrerrepresentats en els centres privats i en les escoles —públiques o privades— que tenen un percentatge major d’alumnes de famílies de nivell sociocultural i econòmic elevat. Es dóna la circumstància que els millors professors tenen major probabilitat d’educar als alumnes amb més recursos econòmics, mentre que els pitjors treballen habitualment en els centres on estudien els alumnes amb menys recursos de partida.

Aquest repartiment del professorat beneficia a les famílies de nivell socioeconòmic més alt. Per açò, els investigadors proposen invertir aquesta tendència, ja que «si no es produeix aquest canvi, perpetuarem una escola amb moltes desigualtats i segregació», afirmen. Segons Calero, «els professors importen molt i la seua distribució actual —almenys en el cas espanyol— té un efecte regressiu sobre els resultats dels alumnes». Per a revertir aquesta situació de desigualtat, Calero i Escardíbul proposen «intensificar les actuacions que permeten millorar la qualitat del professorat en els centres amb alumnes més desfavorits i facilitar la presència dels millors professors en aquests centres». Així mateix, els autors destaquen el pes de la formació contínua i la vinculada amb la comprensió lectora com a factors que incrementen la qualitat del professorat.

L’estudi s’ha realitzat sobre la base dels resultats dels alumnes espanyols en l’Estudi internacional de progrés en comprensió lectora, matemàtiques i ciències (PIRLS, 2011, volum I i volum II), una avaluació internacional de la comprensió lectora d’alumnes de nou i deu anys.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *