Oposicions a mestre a València

Oposicions a mestre a València. La Conselleria d’Educació va proposar la convocatòria per oposició d’1.250 places de lliure accés per a mestres d’Infantil i Primària en 2018 i altres 2.283 per al Cos de Professors de Secundària i altres especialitats per a 2019. En total, l’Oferta Pública d’Ocupació (OPE) docent del departament del conseller Vicent Marzà sumarà 4.946 places per a 2018 i per a 2019 . D’aquestes places, 3.533 són d’accés lliure i 1.413 de promoció interna.

Oposicions a mestre a València. Preparar-se amb anticipació

El Servei de Formació del Professorat té assignades les funcions de realitzar la promoció, actualització i millora contínua de la qualificació professional del professorat i l’adequació dels seus coneixements i mètodes a l’evolució de la ciència i de les didàctiques específiques, i la seua certificació, per mitjà de convocatòries públiques de formació i de programes de perfeccionament del professorat que imparteix educació preescolar i ensenyaments escolars; proposar l’autorització d’activitats de formació; gestionar els recursos humans i econòmics dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana, així com supervisar i coordinar les seues activitats; proposar l’homologació d’activitats de formació del professorat no universitari i l’expedició de certificacions relatives a les referides activitats; efectuar el seguiment i la supervisió de les activitats formatives que realitzen les entitats col·laboradores; promoure i desenvolupar accions formatives en col·laboració amb altres administracions públiques;

“Seguim pensant que és millor per a qualsevol opositor saber amb previsió quantes places i quan es convocaran de la seua especialitat”, ha declarat el secretari autonòmic d’Educació i Recerca, Miquel Soler.

Per a 2018, s’ha proposat convocar 400 places de lliure accés d’Educació Primària, 300 d’Educació Infantil, 200 d’Audició i Llenguatge, 150 d’Inglés, 80 d’Educació Física, 60 de Música i 60 de Pedagogia Terapèutica.

Per a 2019, s’han proposat 1.505 places de lliure accés per a professorat de Secundària de 31 àrees d’ensenyament, 470 de 21 cicles de Formació Professional, 75 d’escoles oficials d’idiomes, 37 de catedràtics de Música i Arts Escèniques, 98 de professors de Música i Arts Escèniques i 98 de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

La Conselleria d’Educació ha relacionat aquestes propostes amb una major estabilitat de la plantilla docent, una mesura “que repercutirà en una millora de la qualitat educativa ja que els centres disposaran d’un major nombre de personal funcionari de carrera”

Altra de les propostes de l’Administració educativa ha sigut que el professorat interí que ocupa vacants en centres educatius continue en aqueixos centres si així ho confirma, per a garantir una major implicació dels professors en els projectes educatius.

L’objectiu de la conselleria és incrementar l’estabilitat de les plantilles docents valencianes i convocar les places de manera concentrada perquè els aspirants tinguen més oferta, més temps per a preparar-se i saber en previsió fins al 2019 quantes places i de quines especialitats es convocaran: “Com ja vam dir en la Taula Sectorial, vam seguir pensant que és millor per a qualsevol opositor saber amb previsió quantes places i quan es convocaran de la seua especialitat, que anar fent convocatòries amb poca oferta durant tres anys”, ha afirmat el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler.

Per a 2018, s’ha proposat convocar places de lliure accés d’Infantil i Primària distribuïdes de la següent manera: 400 d’Educació Primària, 300 d’Educació Infantil, 200 d’Audició i Llenguatge, 150 d’Inglés, 80 d’Educació Física, 60 de Música i 60 de Pedagogia Terapèutica.

Quant a la convocatòria de 2019, adscrita a cossos de professorat d’ensenyament Secundari i altres especialitats, s’ha determinat proposar 1.505 places de lliure accés per a professorat de Secundària de 31 àrees d’ensenyament, 470 de 21 cicles de Formació Professional, 75 d’escoles oficials d’idiomes, 37 de catedràtics de Música i Arts Escèniques, 98 de professors de Música i Arts Escèniques i 98 de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny. La resta, aproximadament unes 1.500, són de promoció interna.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació pretén donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d’un major nombre de personal funcionari de carrera i els funcionaris de carrera podran optar a destinacions definitives.

Els interins que ocupen places vacants continuaran en el centre si així ho confirmen

A més, la conselleria ha proposat, per a intensificar l’estabilitat de les plantilles, que el professorat interí que ocupa vacants en centres educatius, continue en aqueixos centres si així ho confirma, per a evitar que hagen de canviar d’escola o institut cada any i garantir així una major implicació dels docents en els projectes educatius dels centres on treballen.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *