Un 72% dels alumnes de 15 anys parlen anglès de forma fluïda

Set de cada 10 estudiants de la regió han aconseguit un grau d’anglès (B1, B2 o C1) que els permet comunicar-se de forma fluïda en anglès, segons un estudi del British Council. En la prova han participat 1.800 estudiants de 169 centres. La Comunitat vincula els bons resultats al programa d’ensenyament bilingüe que va nàixer fa 13 anys. Aquest curs participen en ell 281.573 alumnes de 369 col·legis (46% del total), 152 instituts (50,3%) i 204 concertats.

Amb un grau B1 els estudiants són capaços de desembolicar-se en la major part de les situacions durant un viatge en zones on s’utilitza l’anglès. Amb el B2, es puja un pas més, i poden comunicar-se amb habitants natius sense que es realitze esforç per part dels interlocutors. I els posseïdors del nivell C són competents per a dur a terme tasques més complexes de treball i estudi.

En aquests rangs es mouen els alumnes dels centres públics i concertats de la regió on s’ha realitzat l’estudi el British Council, una organització del Regne Unit sense ànim de lucre per a les relacions culturals i les oportunitats educatives. Els resultats de la prova mostren que la comprensió auditiva és la destresa on els estudiants obtenen major puntuació. Per darrere es troba l’expressió escrita, la comprensió lectora i l’expressió oral.

Els estudiants de centres bilingües han obtingut una mitjana de 6,9 punts més que els no incorporats al programa. Aquest curs estudien en col·legis i instituts públics bilingües 191.138 alumnes. A aquests se sumen altres 90.435 procedents dc centres concertats. La prova s’ha realitzat sobre 1.800 estudiants. El 42,4% que ha cursat Primària i Secundària amb anglès, obtenen la classificació C. En els centres no bilingües aquesta xifra baixa fins al 3,6%. L’estudi conclou també que les dones obtenen millors registres que els homes en totes les competències examinades.

La Conselleria d’Educació considera les dades obtingudes com “molt positius”, donada a més la situació de partida. En 2011, la mitjana dels 14 països que van participar en l’Estudi Europeu de Competències Lingüístiques de la Comissió Europea, que va mesurar la destresa dels alumnes en dues llengües estrangeres en finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria, va ser del 42%, mentre que a Espanya es va situar en el 28%.

La Unió Europea es va marcar llavors l’objectiu que el 50% dels alumnes de 15 anys aconseguira el nivell B1 o superior en la primera llengua estrangera en 2020. Una missió que ja hauria complit la Comunitat de Madrid, segons les dades oferides per estudi.

Perquè un centre públic o concertat aconseguisca la categoria de bilingüe es precisa l’aprovació del consell escolar i del claustre de professors. A més d’un fort compromís per part dels docents que veuen augmentada la seua càrrega de treball. Un dels problemes, és comptar amb la suficient capacitació com per a impartir les classes en anglès. Als professors se’ls exigeix, com a mínim, un nivell C1, i un terç de l’horari lectiu ha d’impartir-se en aqueixa llengua.

La Conselleria d’Educació ofereix anualment programes de formació en llengua anglesa per als docents. Els cursos es desenvolupen tant a Espanya, com en l’estranger amb programes d’immersió lingüística. Els centres compten amb l’ajuda de 2.500 auxiliars de conversa natius.

Isabel Galvín, secretària general de la Federació d’Ensenyament de CC OO de Madrid, mostra els seus dubtes cap a un sistema que, diu, va nàixer sense una planificació de la xarxa, per la qual cosa s’ha convertit en un factor de desigualtats. “Hi ha localitats que no compten amb Secundària bilingüe i unes altres que solament tenen aqueix mètode”. Des del sindicat demanen un pla d’aprenentatge de llengües que aconseguisca a tots els nivells educatius.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *