Ismael Sanz: “La col·laboració entre docents és important per a millorar el sistema educatiu a Espanya”

Ismael Sanz Labrador, Director General de Beques i Ajudes a l’Estudi en la Comunitat de Madrid, Llicenciat en Administració d’empreses de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i Doctor en Economia Aplicada de la UCM, va impartir una conferència sobre gestió i qualitat educativa per als alumnes del Màster de Direcció i gestió de Centres Educatius, dissabte passat 2 de desembre en el Palau de la Colomina (València). Li preguntem sobre qüestions relacionades amb la qualitat educativa a Espanya.


Pregunta: Què entén per qualitat educativa?

Resposta: Una bona qualitat és aquella que proporciona bona educació als estudiants. També aquella que aconsegueix que aquests se senten identificats amb el centre, que vagen contents a classe, que la seua experiència educativa siga enriquidora en tots els aspectes. Que forme a ciutadans del futur, compromesos amb la realitat del seu país i que siguen solidaris i s’impliquen en la millora de la societat.

P: En quina situació es troba Espanya? Hi ha qualitat educativa?

R: Hi ha hagut una millora en els últims anys en alguns aspectes. És difícil mesurar la qualitat educativa, però en algunes qüestions han hagut millores importants. En l’informe TREPITJA 2015 hem vist que estem més prop de la mitjana de l’OCDE en matemàtiques, lectura i ciències. També som un sistema educatiu equitatiu. Els centres educatius formen a tots els joves indistintament del seu nivell socioeconòmic. Hi ha elements per a ser optimistes. No obstant açò, hi ha marge de millora, per exemple, en abandó escolar, on som el segon país amb la taxa d’abandó més alta de la UE.

P: Quins reptes té l’educació?

R: Sobretot el de continuar els estudis, hem d’aconseguir que els nostres joves no deixen el sistema educatiu sense que hagen finalitzat FP, grau mitjà o batxiller. És imprescindible tenir aquests estudis com a mínim en el món d’avui. Un altre repte és el de l’automatització, la robotizació. Moltes ocupacions van a ser automatitzats, la qual cosa fa que es requerisquen noves habilitats i capacitats, que cada vegada són més demandades.

P: En un article seu apuntava que Espanya es troba entre els països que menys ús fa de les avaluacions tant per a millorar el sistema educatiu, com per a la rendició de comptes. Com haurien de ser les avaluacions?

R: És important garantir que la informació de les avaluacions s’utilitza per a la millora educativa, açò genera confiança en els centres. També és important donar-li continuïtat a les avaluacions, proporcionar informes als centres escolars, perquè si no, no existeix retroalimentació. S’ha d’informar als centres i donar-li recorregut a aqueixes avaluació, per a millorar. Que els docents puguen utilitzar aqueixa informació, que siga una eina d’ajuda.

P: La despesa en educació a Espanya és molt dispar entre les Comunitats Autònomes, però en general, aquest s’ha reduït, per exemple, la Comunitat de Madrid segons les últimes dades de 2014 va dedicar una despesa per capita de 650 euros, menys del que va dedicar en 2005 (662 euros per capita). A què es deu aquest descens de la inversió en educació?

R: S’ha fet un esforç pressupostari molt important. I estem recuperant nivells previs . Sense cap dubte cal dedicar esforços a l’educació, però importa com s’usen aqueixos fons, que siga eficient. Tenim la sort de comptar amb uns excel·lents docents, estan fent un treball extraordinari, tant ells com les famílies i els estudiants. I segons els informes PISA, la Comunitat de Madrid ostenta uns resultats molt bons, sent de les millors d’Espanya. En conjunt és una gamma de bons resultats, i és gràcies als esforços que estan fent els docents.

P: Segons l’últim informe PISA, Espanya presenta una imatge congelada educativament amb unes dades que no han variat significativament en els últims 15 anys. A què es deu aquest estancament en el rendiment escolar? Com canviar-ho?

R: És general per a tots els països de l’OCDE, el rendiment dels estudiants de l’OCDE és menor en 2015 que l’any 2000. Espanya és veritat que estava per sota de la mitjana de l’OCDE, en 2015 seguim estant alguna cosa per sota, encara que hem igualat els resultats en matèria de lectura i ciències, més per demèrit de l’OCDE que d’Espanya, ja que han baixat els resultats, no és que nosaltres els hàgem millorat. Encara que cal donar-li crèdit a Espanya ja que en un context de baixada generalitzada, Espanya ha mantingut els resultats.

Per a millorar a Espanya s’ha de tenir en compte les pràctiques dels docents i els centres que estan fent un gran treball. A Espanya hi ha poca cultura de col·laboració entre docents. Hi ha marge de millora en el sentit de col·laborar i compartir la labor que exerceixen els docents.

P: Com ha de ser la gestió dels centres educatius?

R: Els directors tenen un treball important per a ajudar en la planificació de les classes dels seus docents i estimular aqueixa vocació. Generar un projecte i ser revulsius del centre educatiu. Hi ha molts casos de centres educatius als quals se’ls ha donat la volta amb un canvi de director. Directors que arriben amb ganes, amb un projecte. Unir a tots els professionals del centre en una mateixa adreça. Tot açò unit a les avaluacions i la col·laboració entre docents és la clau per a millorar la qualitat de l’ensenyament en els centres educatius.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *