Un pacte d’Estat per al futur de la Universitat

El president de Crue Universitats Espanyoles, Roberto Fernández, reclama al Parlament un pacte d’Estat que assegure el futur de la Universitat

  • El també rector de la Universitat de Lleida presenta davant l’Assemblea General de Crue Universitats Espanyoles una Agenda Política de deu punts, entre els quals destaquen l’exigència de major finançament i el desenvolupament de polítiques que milloren la situació actual del professorat i del personal d’administració i serveis (PAS)
  • Roberto Fernández demana també una reducció de les taxes universitàries i un augment de les beques i ajudes als estudiants

València, 02 de febrer de 2018. El president de Crue Universitats Espanyoles i rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, va presentar davant l’Assemblea General de Crue celebrada avui a València les línies mestres de l’Agenda Política de la institució. Entre els deu punts clau del full de ruta marcat per Roberto Fernández –estructurada en dos grans apartats: enfortiment del Sistema Universitari Español i enfortiment de les comunitats universitàries– destaquen l’exigència de major finançament i el desenvolupament de polítiques que milloren la situació actual del professorat i del PAS. La reducció de les taxes universitàries i un augment de les beques i ajudes als estudiants també figuren entre els seus punts clau.

Durant la seua intervenció, el president de Crue Universitats Espanyoles va avançar als rectors de les 76 universitats que formen part d’aquesta organització, la proposta que farà als consells socials de les universitats, als empresaris i als sindicats per a aconseguir «un consens que reclame al Parlament posar en primera línia d’actuació a la universitat espanyola». L’objectiu final d’aqueix gran acord seria aconseguir «un Pacte d’Estat que puga derivar en una nova llei d’universitats» i que permeta a les universitats «ocupar el lloc que hagueren d’en l’estratègia global per al futur d’Espanya. No hi ha futur a Espanya si no hi ha un bon futur per a la universitat», va assegurar Roberto Fernández davant els rectors presents.

Dins de les accions encaminades a enfortir el Sistema Universitari Español, el president de Crue Universitats Espanyoles va assenyalar que «els claustres i els consells socials necessiten major autonomia política i de gestió, sense deixar de tenir un marc estatal mínim de regulació que ordene el Sistema Universitari Español», va subratllar Roberto Fernández.

Respecte de la millora del finançament del Sistema Universitari Español, el president de Crue Universitats Espanyoles va puntualitzar que «els diners no ho arregla tot. Però sense diners es poden fer poques coses», i per açò va demanar «l’establiment de criteris mínims a nivell estatal per a assegurar la suficiència financera de les universitats públiques, tenint en compte totes les funcions a desenvolupar per la universitat, singularment la docent i la investigadora; l’increment del percentatge real del PIB destinat a R+D+i; l’establiment de polítiques per a aconseguir els objectius d’inversió privada; i el desenvolupament del sistema de mecenatge». En aquest últim punt, Roberto Fernández va lamentar que «a hores d’ara no existisca una llei de mecenatge que permeta poder exercir-ho amb garanties, amb beneficis fiscals».

Com a punt final de la revisió del marc legal, el president de Crue Universitats Espanyoles va oferir la presentació voluntària d’un informe anual davant les Corts sobre els avanços i problemes de la Universitat.

En l’apartat de «enfortiment de les comunitats universitàries», el president de Crue Universitats Espanyoles va reclamar «la reducció de les taxes públiques, un augment del nombre de beques i l’eliminació de barreres amb qualificacions superiors al 5» per a defensar els interessos dels estudiants i la igualtat d’oportunitats. A més, Roberto Fernández va demanar «polítiques d’ocupació dels egressats, minimitzar els efectes derivats de l’aplicació incompleta de la Lomce, revisar les condicions del segur escolar i l’elaboració d’un nou reglament disciplinari de l’estudiant».

Sense deixar l’apartat d’enfortiment de les comunitats universitàries, Roberto Fernández va indicar igualment que, dins del desenvolupament de polítiques de personal, es marcarà com a objectiu «millorar els sistemes d’avaluació i acreditació del professorat, definir la carrera investigadora en les universitats, aconseguir la plena reposició de les plantilles i l’estabilització del personal temporal, així com la reserva de places per a personal investigador, PDI i PAS amb discapacitat. També va avançar el president de Crue el desenvolupament d’una «Estratègia d’Internacionalització de les Universitats Espanyoles 2015-2020» que cerque, entre altres coses, «augmentar la incorporació d’estudiants i PDI estrangers». Un dels canals per a aconseguir-ho serà «el foment de l’oferta de títols bilingües».

Finalment, es va aprovar el nomenament de nous presidents per a les comissions sectorials d’Assumptes Estudiantils, Gerències, Internacionalització i Cooperació, i Sostenibilitat.

Crue-Assumptes Estudiantils estarà presidida a partir d’ara pel rector de la Universitat de Castella-la Manxa, Miguel Ángel Collado, que substitueix a D. José Oriola, rector de la Universitat de Múrcia.

Julio Abalde, rector de la Universiat de Coruña, ocuparà la presidència de Crue-Gerències, en substitució de Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *