Educació i la Diputació d’Alacant acorden l’ús temporal del centre Doctor Esquerdo per a ubicar el Centre d’Educació Especial El Somni

El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la Diputació d’Alacant, per a dotar dels mitjans necessaris el Centre d’Educació Especial El Somni i disposar de l’autorització d’ús temporal de part de les dependències i instal·lacions del centre Doctor Esquerdo, de titularitat de la Diputació d’Alacant.

Aquest conveni respon a la necessitat d’ubicació temporal del centre en unes altres dependències, donat que l’augment en la demanda de places i la necessitat de disposar d’un espai més gran i unes millors condicions en les instal·lacions requereixen la construcció d’un nou edifici.

Per tant, a través de l’acord, la Diputació d’Alacant autoritzarà l’ús temporal, amb caràcter gratuït, de part de les dependències del Centre Dr. Esquerdo, al municipi de Sant Joan d’Alacant, i es compromet a fer les modificacions escaients en les dependències esmentades per tal d’adequar-les a les activitats del centre d’educació especial.

Així mateix, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport proporcionarà el personal docent i el personal tècnic especialitzat necessari. Igualment, proporcionarà els contenidors de les aules addicionals que es consideren oportunes, així com el menjar diari de l’alumnat del centre. A més, es compromet a obtindre les llicències i els permisos que calguen per a desenvolupar l’activitat del centre.

Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alacant proporcionarà el personal auxiliar, el servei de neteja i els mitjans materials escaients. També es farà càrrec del manteniment i la neteja de l’edifici i dels subministraments necessaris per al seu funcionament.

Per al seguiment i control del conveni es crearà una comissió mixta, integrada per dos representants de cada part signant.

Aquest acord no comporta cap increment econòmic en el pressupost per a la Generalitat. Pel que fa a les despeses per la instal·lació de contenidors d’aules addicionals, està prevista la instal·lació de dues aules de 30 m2 i una de 15 m2, les despeses de les quals ascendeixen a 3.656,04 euros i que tenen cobertura pressupostària en l’actual exercici i també s’ha previst per als pressupostos de 2019.

El conveni tindrà efectes des de l’inici del curs escolar 2018/2019, i es prorrogarà anualment fins a un màxim de quatre anys.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *