Els alumnes i pares obtindran una còpia dels exàmens corregits sempre que ho demanen.

La conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat ha atés una petició del síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (el defensor del Poble autonòmic) i donarà una còpia dels exàmens corregits als pares i alumnes que el sol·liciten.

Segons un comunicat del síndic, la conselleria li ha traslladat que enviarà instruccions a tots els centres docents no universitaris perquè es faça efectiu el dret de les persones interessades a obtindre còpia dels exàmens realitzats, independentment dels supòsits de reclamació regulats en la normativa vigent.

En l’informe que ha remés al síndic la Conselleria, aquesta comparteix el plantejament de defensor autonòmic i considera de plena aplicació en l’àmbit acadèmic la Llei reguladora de procediment administratiu, l’article del qual 53.1 recull el dret de les persones que tenen la condició de “interessat” a accedir i tindre còpia dels documents que formen part d’un expedient administratiu.

La normativa vigent en la Comunitat Valenciana no contemplava expressament fins ara el dret de l’alumnat o dels seus representants legals (en cas de ser menors d’edat) a obtindre una còpia dels exàmens realitzats si no és en l’àmbit d’un procediment de reclamació.

Precisament per això, els centres docents podien denegar les còpies dels exàmens sol·licitats pels alumnes o tutors legals, privant als interessats de l’exercici de l’esmentat dret.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *