Educació iguala la xifra més alta de la democràcia en destinar 150 milions per a beques.

El secretari d’Estat d’Educació i Formació Professional, Alejandro Tiana, ha presentat aquest matí en la Comissió d’Educació i FP del Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019. Abans de la compareixença de Tiana, ha intervingut el sotssecretari d’Educació i Formació Professional, Fernando Gurrea. Per al sistema general de beques i ajudes a l’estudi es destinen 1.620 milions d’euros, la qual cosa suposa 150 milions d’euros més que l’any anterior, aconseguint la xifra més alta de la democràcia. Per a 2020 es destinarà un increment addicional fins a completar 536 milions més que en 2018, la qual cosa suposa un augment del 36,5%.​

Els pressupostos aposten per les polítiques públiques, amb una despesa social que suposa més del 57% del total. Les dotacions destinades a la política d’Educació ascendeixen a 2.722 milions d’euros, un 5,9% més que en 2018. Aquesta xifra inclou tant el pressupost del Ministeri d’Educació i FP com a diferents programes educatius d’altres ministeris.

En concret, el pressupost del Ministeri d’Educació i FP se situa en 2.321 milions d’euros (partides no financeres), la qual cosa suposa un augment del 7,8% respecte a 2018. Aquest increment és superior a l’augment mitjà del pressupost total del Govern, que és del 4%.

Una de les partides més importants és la destinada a beques i ajudes a l’estudi, amb una dotació de 1.734,7 milions d’euros, la qual cosa suposa 198,8 milions més que en 2018 (un increment del 12,9%).

Dins d’aquest programa, la dotació per al sistema general de beques i ajudes a l’estudi ascendeix a 1.620 milions d’euros, la qual cosa significa 150 milions d’euros més que l’any anterior (un augment del 10,2%), aconseguint la dotació més alta de la democràcia. Per a 2020 es destinarà un increment addicional fins a completar 536 milions més que en 2018, la qual cosa suposa un augment del 36,5%, superant els 2.006 milions d’euros.

El programa de beques i ajudes contempla 100 milions d’euros per a la cobertura de llibres de text i material didàctic, duplicant-se la seua quantia respecte a 2018.

Per al reforç educatiu, el ministeri ha reformulat l’antic PROEDUCAR, transformant-lo en el nou Programa d’Orientació i Reforç a l’Avanç de l’Educació, amb mesures dirigides tant al professorat com a l’alumnat. La seua dotació és de 40 milions d’euros, als quals cal afegir el cofinançament del Fons Social Europeu i de les comunitats autònomes.

Els pressupostos també inclouen dos nous programes de cooperació territorial que sumen 450.000 euros: un de mobilitat de professors per a realitzar intercanvi d’experiències i visites formatives entre comunitats autònomes, i un altre de suport i estímul a projectes d’innovació educativa liderats per escoles i professorat.

Quant a la Formació Professional, i cofinançats pel Fons Social Europeu, es destinen al voltant de 17 milions d’euros a l’impuls a la FP Dual; prop de 9 milions per a formació, perfeccionament i mobilitat del professorat; al voltant de 6,5 milions en accions de qualitat en FP del sistema educatiu espanyol, i 2,5 milions a avaluació i acreditació de les competències professionals.

També es destinen entorn de 4,5 milions d’euros per a convenis amb comunitats autònomes per al desenvolupament de programes d’accions de compensació educativa i inserció laboral i per a altres accions d’FP en col·laboració amb les comunitats. Amb aquestes mesures es continua impulsant el Pla Estratègic d’FP, presentat el mes de setembre passat.

A aquestes accions s’afig el Pla de Xoc per l’Ocupació Jove 2019-2021 que impulsa el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal, que en el seu eix dedicat a la FP preveu destinar al llarg de la seua vigència un total de 1.139 milions d’euros, dels quals 378 milions corresponen a 2018.

A Ceuta i Melilla -la gestió educativa del qual és competència del ministeri-, el ministeri dedica més de 36 milions d’euros per a l’atenció educativa dels xiquets i joves de les ciutats autònomes. Per al programa d’Educació en l’exterior es contemplen 96 milions d’euros, als quals se sumen 10 milions per a cooperació, promoció i difusió educativa en l’exterior.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *