Encara no se sap quan acabarà el curs universitari

La Conferència General de Política Universitària tornarà a reunir-se el 15 d’abril

No hi ha una data clara encara per a acabar les classes, però “ningú perdrà el curs” en “cap de les universitats del territori espanyol”, segons el comunicat del Ministeri d’Universitats publicat després de la celebració de la Conferència General de Política Universitària. Això sí, les universitats tindran l’última paraula.

A aquesta reunió, convocada amb caràcter d’urgència pel ministre d’Universitats, Manuel Castells, i el secretari general d’Universitats, José Manuel Pingarrón, han assistit representants de les Conselleries competents en matèria d’universitats de totes les Comunitats Autònomes. Com no hi ha hagut un acord, el pròxim 15 d’abril es reunirà la Conferència.

Segons la nota del Ministeri, el sistema universitari espanyol en el seu conjunt ha mostrat la seua solidesa, la seua qualitat i la seua flexibilitat en les diferents respostes que des de cada universitat s’han anat donant per a mantindre l’activitat universitària sense pèrdua de qualitat. En certa manera, s’ha produït una formació accelerada de la pràctica d’ensenyament virtual, prefigurant així la futura articulació necessària entres diferents mètodes d’aprenentatge conforme la digitalització del nostre sistema es desplegue plenament, sense per això menyscabar la importància del contacte presencial, hui limitat per les circumstàncies.

L’evolució de la pandèmia a Espanya, i en el món, és actualment imprevisible, la qual cosa condiciona els terminis temporals en què siga possible retornar a l’ensenyament presencial. Les Universitats, amb el suport de les seues Conselleries autonòmiques i d’aquest Ministeri, estan organitzant modalitats d’ensenyament no presencial, tant en les activitats docents que encara es realitzaren en aquest curs com en l’avaluació final del curs. Cada universitat, en funció de les seues possibilitats, determinarà la vigència d’aquestes modalitats, així com les dates de la seua aplicació segons l’evolució de la pandèmia. Les universitats consultaran i informaran els seus estudiants, docents i treballadors de les mesures adoptades perquè puguen preparar-se amb el temps suficient per a efectuar l’avaluació o examen final amb les degudes garanties. S’haurà de tindre en comptes les condicions pròpies de cada estudiant per a adaptar-se a les modalitats d’ensenyament i avaluació que es decidisquen.

Les pràctiques presencials que formen part essencial d’alguns ensenyaments hauran d’adaptar-se a les possibilitats de realització, tant en la forma com en els seus temps de realització, que podrien desplaçar-se al curs següent o als mesos d’estiu.

La validació de la qualitat dels ensenyaments, i dels títols corresponents, completades baix noves modalitats en funció de l’estat d’emergència es realitzarà per les Agències d’Avaluació de cada Comunitat Autònoma, en coordinació amb la ANECA per a acordar criteris homòlegs. Aquesta ja convocada una reunió de totes les Agències d’avaluació, inclosa la ANECA, el divendres 3 d’abril.

Les decisions últimes sobre l’adaptació de l’ensenyament universitari a les condicions d’emergència sanitària en les quals ens trobem corresponen a les universitats en l’exercici de la seua autonomia en col·laboració amb l’autoritat competent de tutela, a saber, la Comunitat Autònoma a la qual pertanyen. No obstant això, qualsevol decisió ha de respectar les mesures sanitàries decidides i implementades pel Govern espanyol i en particular pel ministre de Sanitat.

S’ha acordat amb les Comunitats Autònomes fer un esforç per a coordinar i complementar les polítiques de totes les Comunitats en la mesura que siga possible, intercanviant experiències i metodologies en benefici de tots. Castells s’ha compromés a assegurar aquesta coordinació i a posar al servei de la comunitat universitària quanta informació i recursos, en particular tecnològics, el Ministeri d’Universitats puga aportar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *