La concertada catòlica aclareix que les aportacions dels pares són voluntàries però, ara, molt necessàries

L’acció social i educativa ha de continuar arribant a les famílies amb menys recursos durant la crisi del coronavirus

En relació amb la polèmica que està sorgint aquests dies sobre les aportacions voluntàries dels pares i sobre el pagament d’altres quotes en col·legis concertats, davant la suspensió de les classes presencials per la malaltia Covid-19 i l’estat d’alarma, Escoles Catòliques ha publicat un comunicat aclarint el següent:

1. Aquestes aportacions són sempre voluntàries, contribueixen al sosteniment de les fundacions i institucions, en el nostre cas majoritàriament entitats sense ànim de lucre, que promouen un projecte educatiu i social concret triat lliurement per les famílies.

2. Les aportacions voluntàries s’atenen a la legalitat vigent. S’acullen a la Llei 49/2002 de Mecenatge i l’Agència Tributària ha admés amb caràcter general des de fa 20 anys que poden ser objecte de desgravament fiscal per part dels donants, al no suposar la contraprestació per un servei concret.

3. Precisament en un moment tan difícil, els nostres centres estan realitzant una innegable acció educativa i social amb totes les famílies, especialment amb aquelles que disposen de menys recursos per a afrontar aquesta nova realitat. No podem oblidar que la diversitat familiar sociolaboral és una realitat a la nostra escola igual que en el conjunt de la societat espanyola, com confirmen les dades extretes de l’Estudi sobre les demandes educatives dels pares a Espanya realitzat per la Universitat de Cometes en 2016.

4. En l’actual context social, les escoles catòliques concertades es veuen tan afectades com tot el país per la crisi sanitària i econòmica que estem vivint, i igual que qualsevol entitat sense ànim de lucre, continuen necessitant les aportacions voluntàries de les famílies que han triat donar suport al seu projecte socioeducatiu. Recordem una vegada més que l’Estat no cobreix la totalitat de les despeses reals de l’ensenyament concertat, com admeten tots els estudis oficials.

5. Comprenem les dificultats per les quals estan passant moltes famílies, per la qual cosa hem recomanat als nostres centres que tracten de consensuar amb els pares (a través de l’AMPA, o mitjançant una comunicació a totes les famílies…) la manera de conducta; recordant a tots que les aportacions continuen sent voluntàries i que cada família ha de considerar si vol i pot continuar fent-les.

6. Esment a part mereixen altres qüestions. Les activitats o serveis la prestació dels quals s’ha suspés, com a aules matinals, menjador, transport o extraescolars, que es costegen mitjançant quotes regulades, òbviament no s’han de cobrar. El servei educatiu en els nivells no concertats que no s’està prestant ni és possible realitzar-lo telemàticament, tampoc es cobra; és el cas de l’etapa 0-3. En el cas del Batxillerat, especialment preocupant en 2n per les proves de la EBAU, les classes s’estan impartint mitjançant teledocencia amb un gran esforç i implicació del professorat, dels centres i dels propis alumnes, per la qual cosa el servei s’està mantenint i, al no ser concertat, s’està passant al cobrament. I el mateix ocorreria amb aquells altres serveis que es continuen prestant telemàticament, com a logopèdia, orientació, etc.

7. Escoles Catòliques lamenta que constantment es pose en dubte a l’ensenyament concertat, bé per no reconéixer la fonamentació constitucional i jurídica de la seua existència, bé per condemnar-la falsament per contravindre determinats aspectes de la llei, o bé per atribuir a tot un sector pràctiques individuals aïllades. Si algun col·legi està realitzant una mala pràctica, s’ha de controlar, però no és just sembrar la sospita sobretot el col·lectiu.

8. Així ha tornat a succeir aquests dies, quan s’ha tret a col·lació un informe de 2019 de la FAPA Giner dels Rius i de CICAE, que apunta erròniament que “en el 90% dels casos, els col·legis concertats exigeixen quotes obligatòries als pares”. En realitat, aquest informe se circumscriu a 50 centres acuradament seleccionats de l’àmbit territorial de la Comunitat de Madrid (enfront d’un total de 489 centres concertats existents en aquesta Comunitat sense comptar amb els milers de centres de tot el territori nacional) i, en cap cas, afecta a centres pertanyents a Escoles Catòliques, majoritària en l’ensenyament concertat. De nou alguns sectors han tractat de generalitzar una situació irregular que és absolutament excepcional. De fet, així ho reconeix la pròpia CICAE expressament, que ha assenyalat que el seu estudi exclou a les escoles catòliques, ja que aquestes “no tenen ànim de lucre”.

9. En qualsevol cas, esperem que aquesta polèmica interessada no ens desvie del veritablement important: la vida de cada ésser humà que pateix i que fins i tot es perd en aquesta pandèmia i la de tants professionals que posen la seua en perill per salvar unes altres.

10. Volem agrair la confiança depositada en els nostres centres per part de la immensa majoria de les famílies. En aquest temps de dubtes i incerteses, la solidaritat es fa més necessària que mai, per la qual cosa valorem especialment l’aportació voluntària d’aquells que la poden mantindre i desitgem que les difícils circumstàncies per les quals moltes famílies estan passant acaben com més prompte millor.

11. Finalment, volem rendir el nostre més sincer homenatge a tota la comunitat educativa, que s’ha hagut de reinventar en temps rècord i fer un gran esforç perquè els nostres alumnes continuen aprofundint en les diferents matèries. Són molts els professionals i serveis que aquests dies s’estan posant a la disposició de tot l’alumnat i de les famílies. Parlem d’orientadors, psicòlegs, informàtics, formadors, experts en coaching educatiu, administratius i un llarg etcètera, que estan acompanyant a la comunitat educativa en un moment tan difícil i amb tants reptes nous com els que estem vivint.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *