Els col·legis obriran al juliol per a fer classes de reforç voluntàries

Acord entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Comunitats Autònoma

Hi haurà classes, de moment a distància, a l’abril, maig i juny, en funció de la restriccions sanitàries per la Covid-19 i al juliol podran organitzar-se classes de reforç voluntàries. La promoció dels estudiants serà la regla general i la repetició de curs, l’excepció. Aquestes són les línies mestres de l’acord aconseguit aquest dimecres entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) i les Comunitats Autònomes.

Així s’ha decidit en la Conferència Sectorial d’Educació celebrada per videoconferència i presidida per la ministra d’Educació i FP, Isabel Celaá, i en la qual han participat el secretari d’Estat d’Educació, Alejandro Tiana; la secretària general de Formació Professional, Clara Sanz, el sotssecretari del MEFP, Fernando Gurrea, i els consellers d’Educació de totes les Comunitats Autònomes. “El Ministeri d’Educació i Formació Professional reconeix i agraeix l’enorme esforç que estan realitzant els alumnes i alumnes, les famílies i els professors. Cap estudiant perdrà el curs per aquesta situació excepcional

El Ministeri va explicar en un comunicat que objectiu és cuidar a les persones i cap a elles es dirigeixen les decisions que hem pres”, segons Celaá. El MEFP i les CCAA han acordat que, perquè els estudiants no perden el curs i puguen continuar avançant en la seua formació, tenint en compte de manera especial la situació dels més vulnerables, l’avaluació serà contínua, la promoció de curs serà la norma general i la titulació ha de ser la pràctica habitual per a aquells alumnes que finalitzen 4t d’ESO o 2n de Batxillerat i FP. Una decisió que, en tot cas, serà presa pel claustre de professors en el seu conjunt. Aquest tercer trimestre que acaba de començar s’aprofitarà per a la recuperació, el repàs i el reforç amb activitats globalitzadores i interdisciplinàries i degudament tutoritzades.

L’activitat se centrarà en els aprenentatges i competències imprescindibles evitant sobrecarregar a l’alumnat. En el cas que es mantinga la formació a distància, es mobilitzaran els recursos i mitjans de suport necessaris perquè el professorat desenvolupe la seua labor en les millors condicions possibles. A més, durant aquest període, les administracions i centres educatius faran un especial esforç per identificar a l’alumnat que no està connectat i prepararan plans específics de recuperació del vincle escolar i de reforç que els ajuden a reincorporar-se a l’activitat educativa tan prompte com siga possible.

Una vegada finalitzat el curs, durant l’estiu, les administracions organitzaran o donaran suport a la realització d‘activitats de reforç voluntàries combinades amb activitats lúdiques, comptant amb el concurs del voluntariat i en contacte amb els centres educatius i els seus docents. De cara al pròxim curs, el MEFP i les CCAA han acordat que les Administracions educatives, els centres i el professorat organitzaran plans de recuperació i adaptació del currículum i de les activitats educatives, que permeten avançar a tot l’alumnat i especialment dels més ressagats. Tal com es va acordar en l’anterior Conferència Sectorial, celebrada a la fi de març, la EVAU/EBAU se celebrarà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària, sempre que l’evolució de la pandèmia ho permeta.

Educació Press ha tingut accés al document de 13 pàgines del “acord entre el Govern i les comunitats autònomes per al desenvolupament del tercer trimestre del curs 2019- 2020 i l’inici del curs 2020-2021” i els “acords específics per etapes o ensenyaments”. Destaquem el més rellevant.

 • Subjecció de totes les decisions educatives a les recomanacions sanitàries. Els responsables educatius extremaran la cura en el compliment del recollit en la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Manteniment de la duració del curs escolar. El tercer trimestre servirà per a desenvolupar activitats d’aprenentatge adaptades a la situació excepcional. Les activitats lectives quedaran supeditades a les decisions sanitàries i no s’estendran més enllà de juny, a excepció de la celebració de la EBAU o l’accés a ensenyaments d’FP. Hi haurà suport i activitats de reforç durant el període d’estiu.
 • Adaptació de l’activitat lectiva a l’excepcionalitat del moment:
 1. Les activitats lectives combinaran les activitats a distància i les presencials, segons evolucione la situació.
 2. Els centres identificaran a l’alumnat desconnectat per a preparar plans específics de recuperació i reforç.
 3. Esforç per a identificar a l’alumnat sense mitjans digitals.
 4. Organització de recursos de suport per a afavorir l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Flexibilització del currículum i programacions didàctiques:
 1. Centrar les activitats lectives de l’últim trimestre en aprenentatges imprescindibles, renunciant a un compliment total dels propòsits inicials del curs.
 2. Aprofitar el tercer trimestre per a desenvolupar activitats de recuperació, repàs, reforç i ampliació d’aprenentatges anteriors.
 • Adaptació de l’avaluació, promoció i titulació:
 1. Adaptar el sistema d’avaluació de l’alumnat, amb l’objectiu prioritari que els estudiants no perden el curs.
 2. La promoció de curs serà la norma general, considerant-se la repetició de curs una mesura molt excepcional.
 3. La titulació ha de ser la pràctica habitual per als alumnes de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat i d’FP, per a això les Administracions educatives adaptaran els criteris exigibles per a obtindre-la.
 • Preparació del pròxim curs.Amb la finalitat de permetre l’avanç de tots els alumnes s’organitzaran plans de recuperació i adaptació del currículum i de les activitats educatives per al pròxim curs. També es preveu dissenyar plans de contingència amb les CCAA per a respondre a nous períodes d’alteració del curs.

El document també preveu acords específics dissenyats per etapes educatives (Educació Primària, Secundària i Batxillerat), amb adaptació de criteris d’avaluació; procediments d’avaluació; i criteris de promoció i d’admissió d’alumnes. Finalment es recullen una sèrie d’acords per a la Formació Professional dels alumnes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *