La privada recorda que té eines tecnològiques per a fer classes al juliol i avaluar sense un aprovat general

ACADE reivindica el seu propi lema: “L’excel·lència i innovació educativa a Espanya”

L’Associació de Centres Autònoms d’Ensenyament Privat (ACADE) reivindica la flexibilitat que els reconeix la llei per a ampliar el curs al juliol, impartir les classes amb eines tecnològiques i avaluar als alumnes sense necessitat d’un aprovat general.

ACADE ha explicat en un comunicat que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 va tindre com a primer efecte el tancament de tots els centres educatius d’Espanya a partir de la segona quinzena del mes de març. La persistència d’aquesta situació ha posat sobre la taula el debat de com acabar el curs escolar.

En aquest debat s’ha introduït la possibilitat de donar a tots els alumnes un aprovat general per a no perjudicar-los, com s’ha fet a Itàlia. En aquest sentit, caldre recordar que els acords signats entre el Ministeri d’Educació i les Comunitats Autònomes, establien que la repetició de curs seria l’excepció.

L’Associació sosté que aprovar als estudiants sense haver complit amb els objectius previstos i sense haver-ho demostrat en les corresponents proves d’avaluació els resultarà perjudicial a mitjà i llarg termini.

No a l’aprovat general

ACADE rebutja rotundament l’aprovat general, en coherència amb el seu propi lema, que és “L’excel·lència i innovació educativa a Espanya”. Per a ACADE, l’educació és més un sistema d’adquirir competències i coneixements útils i actualitzats que una manera d’accedir a un títol. Un aprovat general pot facilitar als alumnes el segon, però és evident que no compleix amb el primer.

Tant a nivell metodològic com tecnològic, els centres privats no sostinguts amb fons públics disposen de mitjans suficients per a realitzar l’avaluació dels seus alumnes tenint en compte la part presencial que es va impartir fins a març i la part online que s’està desenvolupant ara amb la màxima qualitat, garantint la justícia d’aqueixa avaluació.

Així, es poden avaluar els coneixements dels alumnes per mitjans diferents a les proves presencials mitjançant test online, projectes d’investigació, treballs realitzats, exàmens orals a distància, etcètera.

Tot això abans de recórrer al fàcil expedient d’atorgar l’aprovat general, que per cert no eximeix als centres de ACADE del compromís adquirit amb les famílies de transmetre als seus fills el major i millor grau d’educació possible.

Flexibilitat

Quant a la possible prolongació del calendari escolar, ACADE s’ha dirigit a les autoritats educatives per a recordar que la vigent llei d’Educació, 2/2006 de 3 de maig, reconeix en la seua disposició final primera que les institucions educatives privades i no sostingudes amb fons públics (les que ACADE representa) tenen dret a exercir una autonomia diferenciada.

Acollint-se a aquesta disposició, i tenint en compte els molt diferents escenaris que es presenten a les empreses educatives privades, la petició de ACADE es concreta en què aquells centres que ho consideren necessari puguen ampliar el calendari escolar durant el mes de juliol. En suma, demanen flexibilitat perquè cada centre educatiu, que coneix perfectament la realitat que li envolta, puga usar la seua autonomia en benefici dels seus alumnes/as i famílies, i sempre des de la voluntarietat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *