L’avaluació global del curs escolar es basarà en els dos primers trimestres

El Ministeri d’Educació i Formació Professional fixa els criteris orientadors davant la crisi provocada per la Covid-19

El tercer trimestre del curs escolar tindrà caràcter formatiu i diagnòstic, per a determinar les manques de cada alumne i aquells aspectes en els quals necessita reforçar coneixements. L’avaluació global del curs es basarà en els dos primers trimestres en els quals l’activitat educativa es va desenvolupar de manera presencial i el tercer trimestre en cap cas podrà perjudicar l’alumne però sí que reconeixerà l’esforç que haja fet per a obtindre millors resultats.

Aquests són alguns dels criteris orientadors de l’Ordre Ministerial que recull les mesures excepcionals i de caràcter temporal davant el tancament dels centres educatius establit en el Reial decret de l’estat d’alarma i que publica aquest divendres el Boletín Oficial del Estado (BOE).

D’aquesta manera, el tercer trimestre se centrarà en la recuperació, el repàs i el reforç amb activitats globalitzadores i interdisciplinàries i degudament tutoritzades. L’activitat se centrarà en els aprenentatges i competències imprescindibles evitant sobrecarregar a l’alumnat, encara que això no impedeix que es continue avançant en els coneixements si és possible.

En el cas que es mantinga la formació a distància, es mobilitzaran els recursos i mitjans de suport necessaris perquè el professorat desenvolupe la seua labor en les millors condicions possibles. A més, durant aquest període, les administracions i centres educatius faran un especial esforç per identificar a l’alumnat que no està connectat i prepararan plans específics de recuperació del vincle escolar i de reforç que els ajuden a reincorporar-se a l’activitat educativa tan prompte com siga possible.

Una vegada finalitzat el curs, durant l’estiu, les administracions organitzaran o donaran suport a la realització d’activitats de reforç voluntàries combinades amb activitats lúdiques, comptant amb el concurs del voluntariat i en contacte amb els centres educatius i els seus docents.

De cara al pròxim curs, les Administracions educatives, els centres i el professorat organitzaran plans de recuperació i adaptació del currículum i de les activitats educatives, que permeten avançar a tot l’alumnat i especialment dels més ressagats. L’activitat educativa durant el tercer trimestre, de moment a distància, en funció de les restriccions sanitàries, i que el curs no es prolongarà més enllà del mes de juny.

D’altra banda, l’avaluació serà contínua, la promoció de curs serà la norma general i la titulació ha de ser la pràctica habitual per a aquells alumnes que finalitzen 4t d’ESO o 2n de Batxillerat i FP. Una decisió que, en tot cas, sempre adoptarà el conjunt de professors de cada estudiant, que són els qui el coneixen i podran avaluar de manera global si ha obtingut els objectius educatius essencials de l’etapa cursada.

L’Ordre dóna resposta a la situació creada per l’evolució de la pandèmia ocasionada pel coronavirus i la consegüent declaració de l’estat d’alarma en tot el territori nacional que, entre altres mesures d’emergència, va establir la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes.

Aquesta situació imprevista ha provocat una brusca alteració del desenvolupament del curs escolar que ha obligat el conjunt de la comunitat educativa a fer un gran esforç per a donar continuïtat a l’activitat lectiva a través d’altres modalitats d’ensenyament i aprenentatge. A això cal afegir la situació específica de milers d’estudiants que no han pogut connectar-se amb els seus professors i tenen grans dificultats, per tant, per a continuar la seua formació.

L’impacte directe que l’emergència sanitària està tenint en el desenvolupament del present curs escolar obliga al Ministeri d’Educació i Formació Professional, i a la resta d’autoritats competents en matèria educativa, a actuar atenent les greus raons d’interés públic que concorren en l’àmbit educatiu, de manera urgent, amb rigor, mesura, responsabilitat i compromís. Per això, el MEFP ha adoptat una sèrie de mesures excepcionals i de caràcter temporal per al desenvolupament del tercer trimestre del present curs i el començament del pròxim.

L’Ordre Ministerial, que no modifica l’ordenament jurídic vigent i respecta les competències de les Comunitats Autònomes, recull els acords adoptats en el si de la Conferència Sectorial d’Educació per la majoria de les CCAA en l’àmbit de l’educació no universitària, encara que vincularà igualment a les Comunitats que decidisquen adherir-se posteriorment. Així mateix, ha tingut en compte les propostes efectuades pel Consell Escolar de l’Estat, màxim òrgan de participació de la comunitat educativa.

Formació Professional i accés a la universitat

El BOE també va recollir ahir dos ordres ministerials relatives als ensenyaments de Formació Professional i a les proves d’accés a la universitat. Com ja s’havia anunciat, les proves d’accés a la universitat (EBAU/EVAU), hauran de celebrar-se entre el 22 de juny i el 10 de juliol, en convocatòria ordinària, i fins al 17 de setembre (inclòs), en l’extraordinària. Els resultats provisionals es publicaran abans del 17 de juliol i abans 23 de setembre, respectivament.

Quant al model de prova, hi haurà una única proposta d’examen per matèria amb un nombre determinat de preguntes que s’haurà fixat de manera que permeta a tots els alumnes aconseguir la màxima puntuació, amb independència de les circumstàncies en les quals hagen tingut accés a l’ensenyament durant la suspensió de l’activitat lectiva presencial. Almenys el 70% de la qualificació de cada prova s’obtindrà a partir de l’avaluació d’estàndards d’aprenentatge essencials.

Entre les mesures excepcionals establides per a la Formació Professional, s’ha autoritzat la reducció de la duració dels mòduls de formació en centres de treball (FCT) al mínim d’hores contemplades en la llei (220). En el cas de la FP de grau superior, aquest mòdul de FCT es podrà integrar en el mòdul de projecte. Junts, tindran una duració de 245 hores.

En el cas de la FP bàsica i de grau mitjà, es podrà crear un mòdul de projecte –fins ara sol existia en la superior- per a integrar-lo amb la formació en centres de treball. A més, serà possible substituir l’estada en empreses per una proposta d’activitats associades a l’entorn laboral.

La situació en els ensenyaments esportius i artístics és similar, amb la integració de les pràctiques en l’empresa amb els respectius mòduls de projecte. Per als ensenyaments superiors de Dansa, Disseny, Arts Plàstiques i Conservació i Restauració de Béns Culturals, les pràctiques externes es podran realitzar de manera integrada amb el treball fi d’estudis o amb alguna assignatura obligatòria de perfil pràctic.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *