Quasi 213.000 alumnes espanyols van rebre suport per necessitats educatives especials en el curs 2018-2019

El 8,8% dels estudiants d’ensenyaments no universitaris van rebre una atenció educativa diferent a l’ordinària

Quasi nou estudiants de cada 100 (8,8%) d’ensenyaments no universitaris van rebre una atenció educativa diferent a l’ordinària durant el curs 2018-1019. En total, la xifra ascendeix a 707.405 alumnes amb necessitats específiques, segons les estadístiques de l’Alumnat amb Necessitat de Suport Educatiu elaborades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional al costat de les Comunitats Autònomes i publicades aquest dijous.

D’ells, prop de 213.000 alumnes (212.807) van rebre aquesta atenció per necessitats educatives especials associades a discapacitat o trastorn greu. Suposa el 30,1%. 35.494 (5%) per altes capacitats intel·lectuals i 31.605 (4,5%) per integració tardana en el sistema educatiu. Finalment, 427.499 alumnes (60,4%) la van rebre per altres necessitats, com a trastorns de l’aprenentatge, trastorns del llenguatge i la comunicació o problemes derivats de situacions de desavantatge socioeducatiu.

Quant a l’etapa educativa, el percentatge d’alumnes que va rebre suport s’eleva al 11,7% en Educació Primària, al 10,8% en ESO i augmenta en Formació Professional Bàsica i en altres programes formatius en un 12,6% i un 24%, respectivament. Els homes representen el 62,6%, mentre que les dones són el 37,4% restant.

Per Comunitats, les que van tindre un major percentatge d’alumnat amb suport educatiu són la Comunitat Foral de Navarra (20,8%), Illes Balears (15,6%), Regió de Múrcia (14,5%) i Comunitat Valenciana (14%). En l’altre extrem, les que menys van ser les ciutats autònomes de Ceuta (5,5%) i Melilla (5,2%), Aragó (5,1%) i la Comunitat de Madrid (4,8%).

Quant a la titularitat del centre, del total d’alumnat amb necessitats específiques que va rebre suport educatiu el 10% estava en un centre públic; el 7,6% en un concertat i el 1,9% en un centre privat no concertat.

Necessitats educatives associades a discapacitat o trastorn greu
El 82,4% dels 212.807 alumnes que van rebre atenció per necessitats educatives especials associades a discapacitat o trastorn greu està integrat en centres ordinaris. Els majors percentatges d’integració es donen en els trastorns greus de conducta/personalitat (98%) i en discapacitats sensorials (auditiva, 94,9%, i visual, 94,7%). L’alumnat amb plurideficiència suposa el 36,5%.

Dins d’aquest grup amb necessitats educatives especials, les discapacitats més freqüents són la intel·lectual (29,9%), els trastorns greus de conducta/personalitat (23,8%) i els trastorns generalitzats del desenvolupament (23,2%).

Quant a la titularitat del centre, els majors percentatges respecte al total de l’alumnat es presenten en els centres públics i en l’ensenyament concertat (respectivament el 2,8% i el 2,7% del total de l’alumnat), i és molt reduït en l’ensenyament no concertat (0,6%).

Pots consultar l’històric d’estadístiques del Ministeri en aquest enllaç.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *