Els vàters dels col·legis hauran de desinfectar-se sis vegades al dia, com a mínim

El BOE publica l’ordre amb les noves normes en matèria de neteja i distanciament social en els centres educatius

Els centres educatius hauran de ventilar-se periòdicament “com a mínim, de manera diària i per espai de cinc minuts”. Les condícies o vàters hauran de ser desinfectats, com a mínim, sis vegades al dia. A més, els col·legis hauran de disposar també de “papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en les quals poder depositar mocadors” i que hauran de ser netejades almenys una vegada al dia.

Totes aquestes normes vénen recollides en l’ordre publicada aquest dissabte en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que explica “les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establides per l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat”, així com els territoris en els quals s’aplicaran. En aquesta fase, podran reobrir els centres educatius per a la seua desinfecció i per a fer tasques administratives.

L’article 18 de la citada ordre indica que “podrà procedir-se a l’obertura dels centres educatius per a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives”. Durant la realització d’aquestes tasques, “haurà de garantir-se una distància física de dos metres” entre treballadors. L’ordre afig que “serà responsabilitat dels directors dels centres educatius determinar el personal docent i auxiliar necessari per a dur a terme les citades tasques”.

Els directors deuran també assegurar que “s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres”. En les tasques de neteja “es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques”.

Les mesures d’higiene, que s’apliquen al conjunt dels establiments que reprenen la seua activitat en la fase 1, inclou l’ús “de desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat *virucida que es troben en el mercat i que haja sigut autoritzat pel Ministeri de Sanitat”.

A més, en el cas de centre educatius, l’ordre detalla que “la circulació de persones i la distribució d’espais haurà de modificar-se, quan siga necessari” per a garantir les distàncies de seguretat interpersonal. En la mesura que siga possible, es limitarà “l’ús de documents en paper i la seua circulació”. D’altra banda, “els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu i els usuaris”.

L’ordre estableix que seran els centres els que “hauran de proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la realització de les seues funcions”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *