Andalusia i Canàries, les comunitats on hi ha més percentatge d´alumnes de Primària que estudien un segon idioma

Informe d’ensenyaments de llengües estrangeres del Ministeri d’Educació i Formació Professional

Un total d’1.609.141 alumnes van participar en alguna experiència d’ensenyament bilingüe, en la seua gran majoria integrada, segons la ‘Estadística dels Ensenyaments no universitaris del curs 2018-2019. Ensenyament de llengües estrangeres’ publicada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, amb informació de les Comunitats Autònomes. Aquesta estadística inclou també l’ensenyament d’una llengua estrangera com a matèria, la qual es consolida, i l’estudi de l’ensenyament d’idiomes de Règim Especial.

El percentatge d’alumnes que participen en aquests models bilingües augmenta del 38,7% en el curs anterior al 41,8% en Educació Primària; del 28,4% al 31% en ESO i del 8,9% al 9,7% en Batxillerat.

En Primària, del 41,8% que intervé en aqueix ensenyament bilingüe, el 35,6% participa en un programa d’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera; el 4,8% en altres experiències i el 1,4% està matriculat en centres estrangers. En ESO, del 31% que cursa aqueix ensenyament, el 26,4% ho fa en programes integrats; el 3,4% en altres experiències i el 1,2% restant en centres estrangers.

Per centres, el 45,4% dels quals imparteixen Educació Primària té alguna experiència d’utilització d’una llengua estrangera com a llengua d’ensenyament, així com el 45,2% dels quals imparteixen ESO. D’altra banda, el 36,8% dels centres de Primària i el 35,3% d’ESO ofereix programes d’aprenentatge integrat.

Les xifres són menors en els centres de Batxillerat: el 16,4% té algun tipus d’experiència d’ensenyament bilingüe, i el 11,7% un programa d’aprenentatge integrat.

L’aprenentatge d’un segon idioma es consolida

Encara que l’ensenyament d’una llengua estrangera és obligatòria únicament a partir de Primària, el 84,8% dels alumnes d’Infantil ha tingut algun tipus de contacte amb un idioma estranger, essencialment l’anglés. Aquest percentatge s’ha incrementat notablement en els últims 10 anys ja que en el curs 2008-2009 era del 65,6%.

Al seu torn, augmenta significativament el nombre d’alumnes de Primària que estudien un segon idioma. Ha passat de suposar el 5,8% de l’alumnat en el curs 2013-2014 al 20% en 2018-2019. Destaca en particular la Comunitat d’Andalusia, on el percentatge aconsegueix el 66,9%, seguit per Canàries, amb el 36,4%.

Entre els alumnes d’ESO, el 41,6% cursa un segon idioma estranger. Les dues comunitats amb major percentatge són Canàries (78,7%) i Galícia (69,3%), mentre que Illes Balears, Comunitat Valenciana, País Basc i Catalunya estan per davall del 30%.

En Batxillerat, el percentatge d’alumnat que cursa una segona llengua estrangera se situa en el 24,1%. És especialment important a Andalusia, on aconsegueix el 64,8%, molt per davant de la resta de les comunitats, encapçalades per la Comunitat Foral de Navarra, amb un 22,1%.

Els percentatges d’alumnat tant d’ESO com de Batxillerat que cursa un segon idioma són similars als d’anys anteriors. En totes les etapes educatives, la segona llengua és principalment el francés.

Quant als Ensenyaments d’Idiomes de Règim Especial, el seu alumnat ascendeix en el curs 2018-2019 a 385.413, dels quals 250.902 alumnes estudien anglés, incloent el règim a distància.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *