Les beques augmentaran un 22% el pròxim curs i arribaran a més de 600.000 estudiants

La inversió del Govern superarà els 1.900 milions d’euros

El Govern incrementarà en 386 milions d’euros la xifra destinada a beques, la qual cosa suposa un augment del 22% en la inversió per al curs 2020-2021. Amb aquest increment, el més important dels últims deu anys, la xifra total invertida en el Sistema Estatal de beques i Ajudes a l’Estudi és de més de 1.900 milions d’euros, que beneficiaran a 625.514 estudiants el pròxim curs. D’ells, 372.240 són de nivells no universitaris i 252.274 de Grau i Màster universitaris.

Tal com va anunciar la ministra d’Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, en el Congrés el febrer passat, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Universitats han dut a terme una important reforma del Sistema Estatal de Beques i Ajudes a l’Estudi que revertirà, al llarg d’aquesta legislatura, les mesures adoptades en 2012 i afermarà les beques com un dret subjectiu basat en la renda que assegure la igualtat d’oportunitats per a tots els estudiants, independentment de les seues circumstàncies econòmiques i socials.

La reforma es basa en quatre punts principals: la modificació dels requisits acadèmics; l’elevació del llindar 1 fins a equiparar-lo pràcticament al llindar de la pobresa; l’elevació de les quanties fixes en 100 euros i les millores en beques i ajudes a persones amb discapacitat.

Aquesta important modificació del Sistema Estatal de Beques i Ajudes a l’Estudi, un dels principals objectius del Govern, cerca guanyar en progressivitat, augmentar les quanties per a les rendes més baixes, avançar cap a un model de quanties fixes i millorar la gestió per a avançar notificacions i cobraments d’aquestes ajudes.

En el cas de les beques universitàries, es tracta, igual que en la resta, d’una reforma estructural del sistema l’objectiu del qual és democratitzar el dret a l’educació i augmentar substancialment el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats en funció d’un criteri de situació socioeconòmica.

Aquestes mesures es plasmaran en un Reial decret de llindars que tots dos ministeris presentaran en les pròximes setmanes a l’Observatori Universitari de Beques i Ajudes a l’Estudi.

Principals punts de la reforma

Reforma dels requisits acadèmics. Les beques exigiran l’aprovat del curs anterior i s’eliminaran els requisits suplementaris que actualment exigeixen determinades qualificacions. Amb aquesta mesura es reverteix el criteri introduït en 2012, que va endurir els requisits acadèmics i va deixar fora del sistema de beques a molts estudiants que manquen de mitjans econòmics per a continuar els seus estudis. Es reduirà la nota d’accés a beques no universitàries del 5,5 al 5 i s’accedirà a beques de Grau amb l’aprovat d’un percentatge de crèdits, eliminant la nota mitjana exigida. Amb la nova mesura es beneficiarà a 61.059 estudiants, dels quals 54.853 són estudiants de Grau universitari.

Elevació del llindar 1 fins a quasi equiparar-lo al llindar de la pobresa. Aquest llindar econòmic, que no s’actualitzava des del curs 2010‐2011 i no s’havia adaptat al context econòmic, permetrà als estudiants de les famílies amb menys recursos accedir a la beca completa (matrícula, quantia fixa de renda, quantia de residència en el seu cas i quantia variable).

Amb la reforma actual, s’equipara el llindar 1 pràcticament al llindar de pobresa, la qual cosa implica, en la pràctica, elevar el llindar de renda de manera molt considerable i augmentar, per tant, la cobertura als estudiants amb menys recursos econòmics, que passarien del llindar 2 al llindar 1 i que accedirien a la quantia fixa lligada a la renda. Amb aquesta mesura es beneficiarà a 161.603 persones, de les quals 71.155 són universitàries de Grau (65.627) i Màster (5.528).

Elevació de les quanties fixes en 100 euros. Amb l’objectiu que les quanties de les beques s’acosten progressivament als costos reals dels estudis postobligatoris, s’elevarà en 100 euros la quantia fixa de renda que obtenen els estudiants del llindar 1, la quantia fixa de residència que obtenen els estudiants que resideixen fora del seu municipi i la denominada beca bàsica que es concedeix a determinats estudis no universitaris. D’aquesta mesura es beneficiaran 513.620 alumnes i alumnes.

En el cas de les universitats, augmenten també en 100 euros les quanties per beca per a alumnat de Grau i Màster. La reforma actual augmenta la quantia fixa lligada a la renda de l’o de l’estudiant (passaria de 1.600 a 1.700 euros), que és la que rep l’estudiantat amb menys recursos (llindar 1). A més, es preveu un augment de 100 euros de la quantia fixa lligada a la residència que obtenen aquelles persones que resideixen fora del seu municipi (passaria de 1.500 euros a 1.600 euros). En el cas que la persona reunisca requisits per a tots dos tipus de beques, les quanties seran acumulatives i no excloents.

Augmenta la inversió en persones amb discapacitat. L’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) reconegut mitjançant certificat podrà accedir a la convocatòria d’ajudes per a estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAEs). Fins ara només podien accedir a aquesta mena d’ajudes les persones amb un grau de discapacitat del 33% reconegut. En el cas d’estudis universitaris, en la present reforma es proposa cobrir el cost complet anual que tenen les matrícules d’estudiants amb discapacitat de la *UNED. Per tant, només per a estudis universitaris, aquesta mesura tindria un cost estimat de 3.726.401,98 euros i beneficiaria a 4.737 estudiants amb discapacitat.

Augment de les beques completes

Dels 386 milions d’euros d’increment, 207 corresponen a ensenyaments no universitaris i 179 a beques universitàries. L’impacte agregat de les mesures citades per a l’estudiantat universitari fa que pràcticament es duplique el nombre d’estudiants que podran accedir a una beca completa, ja siga perquè estaven en el llindar 2 i en incrementar el llindar 1 tenen accés a la beca completa o perquè ja complien els requisits de renda (llindar 1) però no van obtindre la beca completa perquè no complien els requisits acadèmics. D’aquesta manera, en el curs 2020-21 el nombre d’estudiants de Grau i Màster que rebran beca completa serà de 175.945 mentre que actualment ho reben 89.376, és a dir, es duplica la xifra de persones beneficiàries. En total, es beneficien directament de diferents ajudes 252.274 estudiants universitaris de Grau i Màster.

Per part seua, 263.928 estudiants d’ensenyaments no universitaris podran rebre la beca completa en el curs 2020-2021, mentre que en el present curs la reben 169.135.

Es tracta d’una reforma integral del sistema de beques que augmenta considerablement el nombre de persones beneficiàries i democratitza els criteris d’accés a les prestacions, amb l’objectiu que les beques siguen per a qui més el necessita. Com a conseqüència, es democratitza al seu torn l’accés a l’Educació.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *