S’actualitza el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, referent per a la creació dels títols d’FP

Fabricació Industrial de Productes Farmacèutics i Afins i Operacions de Condicionat de Productes Farmacèutics i Afins

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP), ha aprovat un Reial decret pel qual s’actualitza el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) amb la creació d’una nova qualificació professional, l’actualització de tres ja existents i la supressió d’altres dues, corresponents totes elles a la Família Professional Química.

Les qualificacions professionals constitueixen el referent per a l’elaboració dels títols de Formació Professional del sistema educatiu i dels certificats de professionalitat de la FP per a l’ocupació.

La nova qualificació que s’estableix hui és Fabricació Industrial de Productes Farmacèutics i Afins (Nivell 2) que ve a substituir a Elaboració de Productes Farmacèutics i Afins (Nivell 2) i a Operacions de Condicionat de Productes Farmacèutics i Afins (Nivell 2), ambdues se suprimeixen i de la seua fusió prové l’acabada d’aprovar.

Aquesta qualificació desenvolupa la competència de realitzar les operacions del procés de fabricació industrial de productes farmacèutics i afins, comprovant el funcionament, la posada en marxa i parada dels equips, responsabilitzant-se del seu manteniment de primer nivell, segons la normativa de seguretat, qualitat i mediambiental aplicable.

D’altra banda, les qualificacions professionals que s’actualitzen són les d’Operacions Bàsiques en Planta Química (Nivell 2), Assajos Físics i Fisicoquímics (Nivell 3) i Operacions en Instal·lacions d’Energia i de Serveis Auxiliars (Nivell 2).

Per a aquesta actualització, l’Institut Nacional de les Cualificaciones del MEFP ha comptat amb la participació de professionals del sector productiu implicat, una col·laboració permanent impulsada pel Govern després de la posada en marxa del primer Pla Estratègic de Formació Professional per a modernitzar aquesta modalitat formativa.

El CNCP és l’instrument del Sistema Nacional de les Qualificacions i Formació Professional (SNCFP) que facilita el caràcter integrat i l’adequació entre l’FP i el mercat laboral, així com la formació al llarg de la vida, la mobilitat dels treballadors i la unitat del mercat laboral. Està constituït per les qualificacions identificades en el sistema productiu i per la formació associada a aquestes. Amb l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, el catàleg suma un total de 664 qualificacions.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *