Concapa i OMAEC demanen empara al Defensor del Poble i a la comissària europea d’Educació

Denuncien que el Ministeri d’Educació els està excloent del debat sobre la Llei de reforma de la LOE, LOMLOE

La Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i pares d’Alumnes (CONCAPA) i l’Organització Mundial d’Antics Alumnes de l’Educació Catòlica (OMAEC) han demanat empara al Defensor del Poble i a la Comissària Europea d’Educació. Concretament, han enviat una carta “davant la inexplicable exclusió per part de la ministra d’Educació de les famílies amb fills a l’escola d’iniciativa social en la redacció de la nova llei d’Educació-LOMLOE- que s’està tramitant el Congrés dels Diputats, i obviant atendre les legítimes demandes de més de tres milions de famílies espanyoles i negant-se a afavorir el necessari pacte educatiu que done estabilitat en el temps al nostre sistema, millore la qualitat dels resultats acadèmics i tracte com a complementàries a la xarxa pública i la concertada”.

A més, la nova llei s’ha fet sense tindre en compte les directives aprovades pel Parlament Europeu d’Estrasburg. Fa dos anys es va aprovar per tots els països integrants, dins del pla d’educació agenda 2015-2020, una directiva anomenada “Actualització de l’Educació a la Unió Europea”. Aquesta directiva ha sigut ja aplicada en diversos països europeus, com Polònia, amb notable èxit en el seu desenvolupament. Busquen un accelerat adoctrinament en tendències clarament destructives i controvertides de l’educació dels alumnes, els nostres fills

D’altra banda, la nova llei conté discriminacions i desigualtats, exclou a gran part de la societat basant-se en plantejaments de clar ideari polític, afig un model sectari que trenca tota possibilitat d’acord i consens i, per descomptat, sense preveure l’actual situació que vivim, que ens obligarà, en un termini molt curt, a haver de modificar i actualitzar la forma vigent d’impartir l’ensenyament. Tot això també, inclou als col·legis, universitats i centres d’educació especial, que a més estan sota amenaça de tancament en anar traspassant a poc a poc tot l’alumnat d’aquests centres al sistema ordinari general. Decisió que ha sigut presa no sols sense comptar amb els pares, sinó a més sense els mitjans i recursos necessaris per a l’atenció personal d’aquests alumnes i les seues famílies.

La nova normativa que vol imposar l’actual Govern proposa un sistema d’ensenyament contrari a la llibertat d’educació, d’elecció i llibertat religiosa i moral de les famílies; malgrat estar afirmat en l’art. 18.4 Assemblea General de Nacions Unides, Pacte Internacional de drets civils i polítics, 1966. Les conseqüències són imprevisibles en un futur immediat. També, al nostre entendre, es vulneren les llibertats i drets fonamentals, afirmats en l’art. 27 de la Constitució Espanyola, igual que l’art. 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

La vulneració de tots aquests drets i llibertats fonamentals generen una discriminació real i efectiva entre les famílies, que afecten directament a:

La gratuïtat de l’ensenyament obligatori. No es respecta aqueix principi d’igualtat i equitat entre les famílies que trien lliurement entre la xarxa de titularitat estatal – totalment gratuïta- o entre la xarxa d’iniciativa social -concertada-, on l’Estat només cobreix una part inapreciable del seu finançament.

La lliure elecció de les famílies. Es vulnera la llibertat que les assisteix per a triar el centre educatiu que més s’assemble a les seues conviccions religioses i morals. A més no respecta els acords supranacionals signats entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu, com a acords signats amb altres organismes internacionals.

La inversió i els recursos educatius. No es propicia la complementarietat de les dues xarxes en l’ús compartit dels recursos educatius entre els docents i els centres educatius, siguen de la xarxa que siguen i sempre en benefici dels alumnes que, en ser menors, han de ser més protegits per la seua indefensió i vulnerabilitat.

La discriminació de les famílies. A les famílies que no tenen recursos econòmics se’ls nega el dret que tenen a poder triar lliurement una altra xarxa educativa que no siga l’estatal, limitant i anul·lant els seus drets i llibertats fonamentals. La falta d’una atenció adequada als alumnes amb necessitats especials. El traspàs progressiu d’aquest alumnat a la xarxa ordinària, crearia una vertadera discriminació educativa d’aquest col·lectiu, dels docents i personal auxiliar que treballa en la seua integració i autonomia. Són els centres d’educació especial els que estan preparats per a interactuar amb aquest alumnat. L’escanyament econòmic dels mateixos generaria l’abandó escolar primerenc d’aquest alumnat i de les seues famílies.

La carta conclou: per tot això volem sol·licitar la seua empara i ajuda perquè creiem que es vulneren drets i llibertats fonamentals, no sols de les famílies, sinó també de tota la societat en general. Una Llei que, a més, afavorirà una vertadera bretxa i daltabaix en l’educació al nostre país.

La missiva va signada pel president de CONCAPA, José Caballero García, i el president de CEAAAEC, José Antonio Cecilia, i va dirigida a l’adjunt primer i Defensor del Poble en funcions, Francisco M. Fernández Marugán.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *