La CECE fa pública el seu guia de desescalada per a la reactivació de l’ensenyament

El document recopila mesures higienicosanitàries i organitzatives sobre la base de les disposicions dictades

La Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament (CECE), una organització empresarial del sector educatiu que reuneix milers de centres privats i concertats de tota Espanya, ha fet pública el seu guia de desescalada per a la reactivació de l’activitat en el sector de l’ensenyament.

El document constitueix un conjunt de mesures higienicosanitàries i organitzatives sobre la base de les disposicions dictades pel Ministeri de Sanitat, “que serviran d’orientació en l’adaptació concreta de cada centre, sempre amb la participació del Servei de Prevenció de l’empresa, i sense prejudici de les instruccions o disposicions que dicte l’administració autonòmica competent.”, concreten en el comunicat.

“El primer pas per a elaborar el protocol és establir l’avaluació del grau d’exposició del personal del centre al COVID-19 i fer una planificació de les necessitats i de la configuració particular de cadascun dels centres que s’inclouen en l’àmbit funcional del Conveni Col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.”, enuncien.

Aquest protocol comptarà estrictament amb una avaluació del grau d’exposició, mesures col·lectives i individuals de prevenció i localització contra la COVID-19 a més de directrius de com actuar davant la presència de persones alienes al centre.

Dins del documente s’estableixen les normes bàsiques d’higiene: evitar la salutació física, realització d’una higiene adequada de mans, amb aigua i sabó, o una solució de hidroalcohol, procurant que cada rentada dure 40 segons. També informen sobre la importància de cobrir-se el nas i la boca amb un mocador, preferiblement d’un sol ús, en tossir i esternudar i remarquen que és “fonamental” mantindre la distància de seguretat.

Per al retorn a l’activitat de l’ensenyament han elaborat un pla basat en quatre fases. La primera d’elles consisteix en una anàlisi prèvia de la situació del centre i una organització del treball per a la reincorporació a aquestes tasques. A continuació, es farà una avaluació de riscos a l’agent biològic COVID-19 seguida de l’adopció d’accions i mesures previstes en els següents comunicats: Ordre*SND/399/2020, Ordre SND/414/2020 i Instruccions de les Conselleries d’Educació. Finalment, es troba l’organització de les tasques, l’ús dels espais i especialment l’establiment de torns, conforme a les possibilitats que s’estableixen en la legislació vigent, per a evitar la coincidència de les persones treballadores, en aquelles tasques on siga possible establir-los.

La Confederació també s’ha manifestat respecte a les mesures particulars que adoptaran els propis centres, com: l’elaboració d’un llistat dels equips, locals i superfícies a netejar i desinfectar; desmuntar i netejar els filtres de ventilació dels aparells d’aire condicionat; usar de productes biocides que tinguen potent acció virucida o lleixiu, etc.

Finalment, dins de les 19 pàgines d’extensió del document es plasmen les mesures a adoptar per part dels treballadors, de les famílies, de la porteria del centre, administració, biblioteca i llocs de culte.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *