El Ministeri d’Educació i Formació Professional crea un grup de treball per al seguiment de la pandèmia

El Govern crea cinc noves qualificacions professionals

Inés Arquimbau. València, 7 d’agosto de 2020.

El Boletín Oficial del Estado ha publicat l’ordre de creació de la Comissió de Treball per al Seguiment de la Covid-19 del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP), que analitzarà l’impacte de la pandèmia en el sector educatiu i treballarà en estreta col·laboració amb les autoritats sanitàries per a conjuminar directrius i orientacions.

Aquest grup de treball tindrà com a missió “analitzar i avaluar l’evolució i l’impacte de la pandèmia en l’àmbit de l’educació no universitària i de la formació professional”, segons recull el BOE. L’objectiu és que la informació obtinguda servisca per a efectuar les recomanacions i, si escau, adoptar les decisions necessàries en resposta a les situacions que es produïsquen, en coordinació i col·laboració amb les Administracions educatives, i sense perjudici de les competències que l’ordenament jurídic vigent reconeix a les Comunitats Autònomes.

Entre les seues principals funcions estan la d’afavorir l’intercanvi d’informació entre el Ministeri i les altres administracions educatives, establir llits d’intercanvi d’informació i de propostes amb el Ministeri de Sanitat, i identificar les necessitats que pogueren aconsellar modificacions en la normativa o en la gestió de recursos. Prestarà una atenció particular al seguiment de les desigualtats en l’accés a l’educació, incrementades per la disminució de les activitats lectives, i buscarà les maneres de compensar-les.

La Comissió estarà composta per un president, que serà el titular de la Direcció General de Planificació i Gestió Educativa, i per sis vocals, en representació de la Sotssecretaria d’Educació i Formació Professional, la Secretaria General de Formació Professional, la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, la Direcció General de Planificació i Gestió Educativa, el Gabinet de la Ministra, i el Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Educació.

“La creació d’aquesta Comissió s’inscriu dins dels esforços del Ministeri per impulsar i coordinar la resposta de la comunitat educativa a la situació d’emergència sanitària”, anuncien en el comunicat emés pel Ministeri d’Educació. Des que al març les autoritats sanitàries van ordenar la suspensió de les classes presencials, s’han celebrat cinc Conferències Sectorials en les quals el MEFP i les Comunitats Autònomes han treballat junts per a assegurar-se que l’educació seguira avant.

Cinc noves qualificacions professionals

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP), ha aprovat aquest dimarts dos Reials decrets que actualitzen el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (*CNCP) amb la creació de cinc noves qualificacions de la Família Professional Tèxtil, Confecció i Pell. Es tracta d’Operacions bàsiques de confecció i Pell, Cort per a confecció, Cort per a calçat i marroquineria, Operacions artesanals de brodat i Patronatge per a confecció. Per a la seua elaboració s’han tingut en compte les tècniques més modernes i actualitzades del mercat utilitzades en el desenvolupament de l’activitat laboral que reconeixen.

A més, s’actualitzen altres dues qualificacions professionals: Preparació de la fusta i Organització i gestió de la producció en indústries del moble i de fusteria, totes dues de la Família Professional Fusta, Moble i Suro, adaptant-les a les últimes tecnologies relacionades amb aquestes competències i als perfils que el teixit productiu està demandant en l’actualitat.

Les qualificacions professionals recullen les competències (coneixements i capacitats) que permeten l’exercici de l’activitat professional, donant així resposta a ocupacions i llocs de treball amb reconeixement en el mercat laboral. Una qualificació és la referència en el sistema integrat de Formació Professional per a l’elaboració de títols d’FP i certificats de professionalitat, així com per a l’acreditació de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral i vies no formals de formació.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *