El Ple del Consell subvenciona a col·legis auxiliars de conversa en anglés el següent curs

La Generalitat Valenciana destina 7,6 milions d’euros per a millorar l’anglés en Primària

Alba Ruiz. València, 10 d’agost de 2020.

El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions destinades als auxiliars de conversa en llengua estrangera en centres educatius valencians públics d’Educació Primària. Per això, la Conselleria d’Educació destina 7,6 milions d’euros amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de l’anglés per part de l’alumnat de primària.

L’objectiu d’aquesta mesura és afavorir no sols l’aprenentatge de llengües estrangeres sinó també l’aprenentatge de continguts curriculars relacionats amb llengües estrangeres per part de l’alumnat amb l’ajuda de personal auxiliar nadiu, tal com s’està fent des de fa diversos cursos.

Per a aconseguir aquest objectiu es treballa conjuntament amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional perquè els centres docents puguen tindre auxiliars de conversa en llengües estrangeres. Com a resultat d’aquesta col·laboració es va signar entre les dues parts, amb dates 11 i 12 de març de 2020, les bases per a la dotació d’auxiliars de conversa per al curs 2020 a 2021, on s’estableixen els principis per a la gestió del programa d’auxiliars de conversa en relació amb la quota finançada directament per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Els beneficiaris han sigut seleccionats pel Ministeri en un procés de concurrència competitiva d’acord amb la convocatòria anual per la qual es convoquen places d’auxiliars de conversa estrangers. El nombre de beneficiaris seleccionats en aquesta convocatòria per a centres públics valencians és de 819.

Cadascun dels beneficiaris rebrà durant el curs 2020-2021, concretament en el període de l’1 d’octubre de 2020 fins al 31 de maig de 2021, una quantitat mensual de 1.000 euros en concepte d’ajuda de manutenció i allotjament. L’horari setmanal d’aquests auxiliars serà de 16 hores.

Quant a les seues obligacions, a més de la finalitat per a la qual se’ls ha concedit l’ajuda, també s’inclouen les de sotmetre’s a la normativa de supervisió, seguiment i control; participar, en el seu cas, en activitats de formació prèvia; complir els terminis i l’horari assignats; i presentar, en el moment de la incorporació, una certificació negativa de delictes de naturalesa sexual.

L’Administració, per part seua, a més de la dotació esmentada, es compromet a subscriure pòlisses d’assegurança per a la cobertura sanitària, en cas d’auxiliars de països extracomunitaris que no puguen obtindre la targeta sanitària europea als seus països, i per a la cobertura de repatriació dels beneficiaris.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *